Головна » Здорове життя » Жіноче здоров'я » Вагітність і пологи » Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах

Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах

В даний час невід'ємною частиною комплексної оцінки стану плода під час вагітності та в пологах є кардіотокографія (КТГ).

Моніторного спостереження за серцевою діяльністю плода значно розширює можливості анте-і інтранатальноїдіагностики, дозволяє ефективно вирішувати питання раціональної тактики ведення вагітності та пологів і тим самим знижувати показники перинатальної захворюваності та смертності.

КТГ являє собою метод функціональної оцінки стану плода на підставіреєстрації частоти його серцебиття і їх змін в залежності від скорочень матки, дії зовнішніх подразників або активності самого плоду.

При вагітності використовують зовнішню (непряму) КТГ.

Серцеву діяльність плода реєструють спеціальнимультразвуковим датчиком з частотою 15-20 МГц, робота якого заснована на ефекті Допплера. Електронна система кардіомонітор перетворює зареєстровані зміни інтервалів між окремими циклами серцевої діяльності плода в миттєву частоту йогосерцевих скорочень (уд /хв).

Зміни частоти серцевих скорочень фіксуються приладом у вигляді світлового, звукового, цифрового сигналів і графічного зображення на паперовій стрічці.

Для проведення дослідження зовнішній ультразвуковий датчик зміцнюютьна передній черевній стінці матері в області найкращої чутності серцевих тонів плода.

При виконанні КТГ одночасно із записом серцевої діяльності плоду реєструють скоротливу активність матки тензометричні датчиком, який фіксують в областідна матки.

Перед початком дослідження необхідно встановити базальний рівень запису, який в окремих моделях приладів визначається автоматично.

В сучасних фетальних моніторах передбачений спеціальний пульт, за допомогою якого вагітна можесамостійно фіксувати рухи плоду.

Скорочення матки і руху плоду відображаються приладом в процесі дослідження в нижній частині паперової стрічки.

При інтерпретації даних КТГ та оцінці їх взаємозв'язку зі станом плоду і новонародженого слід виходити з того, що отримана запис відображає насамперед реактивність автономної нервової системи плода, стан його міокардіального рефлексу та інших компенсаторно-пристосувальних механізмів на момент дослідження в залежності від наявності і ступеня вираженості ФПН.

Зміни серцевої діяльності плода тільки побічно свідчать про характер патологічних процесів, що відбуваються в фетоплацентарного комплексу, і про ступінь збереження компенсаторно-пристосувальних механізмів.

Не можна ототожнювати результату, отримані при аналізі даних КТГ, тільки з наявністю тієї чи іншою мірою вираженості гіпоксії у плода.

Гіпоксія плода при ФПН найчастіше обумовлена ??зниженням доставки кисню в матково-плацентарний кровотік і порушенням транспортної функції плаценти.

Відповідна реакція серцево-судинної системи плода виникає насамперед через наявність і ступеня вираженості гіпоксемії.

У ряді випадків можливе також щодо короткочасне порушення кровотоку в судинах пуповини, наприклад, внаслідок їх притиснення передлежачої частиною.

В якості компенсаторної реакції у плода знижується споживчість кисню тканинами і підвищується стійкість до гіпоксії при гіпоксемії.

У той же час при різних патологічних станах можливе зниження здатності тканин до утилізації кисню при нормальному його вмісті в крові, що може не викликати відповідної реакції серцево-судинної системи плода.

КТГ є всього лише додатковим інструментальним методом діагностики, а інформація, що отримується в результаті дослідження, відображає лише частину складних патофізіологічних змін, що відбуваються в системі мати - плацента - плід. Отриману при дослідженні інформацію зіставляють з клінічними даними та результатами інших досліджень.

езультат аналізу кожної конкретної записи КТГ свідчить тільки про ступінь порушення реактивності серцево-судинної системи плода на момент дослідження і побічно вказує на наявність гіпоксемії на тлі тієї чи іншою мірою вираженості ФПН.

При розшифровці запису визначають ряд показників, які мають нормальні і патологічні ознаки, які дозволяють достовірно оцінити стан реактивності серцево-судинної системи плода.

© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове