Отоспонгіоз (Otospongiosis)

Отоспонгіоз (Otospongiosis) :: Медичний словник

Паракузія (Paracusis)

Паракузія (Paracusis) :: Медичний словник

Озена (ogaеna)

Озена (ogaеna) :: Медичний словник

Отит (Otitis)

Отит (Otitis) :: Медичний словник

Отоконій (Otoconium)

Отоконій (Otoconium) :: Медичний словник

Отомікоз (Otomycosis)

Отомікоз (Otomycosis) :: Медичний словник

Отосклероз, отоспонгіоз (Otosclerosis, Otospongiosis)

Отосклероз, отоспонгіоз (Otosclerosis, Otospongiosis) :: Медичний словник

Пазуха Лобова (Frontal Sinus)

Пазуха Лобова (Frontal Sinus) :: Медичний словник

Мастоїдит (Mastoiditis)

Мастоїдит (Mastoiditis) :: Медичний словник

Назіон (Nasion)

Назіон (Nasion) :: Медичний словник

Носо-Слізний (Nasolacrimal)

Носо-Слізний (Nasolacrimal) :: Медичний словник

Оталгія (Otalgia)

Оталгія (Otalgia) :: Медичний словник

Ларингоспазм (Laryngismus, Laringospasm)

Ларингоспазм (Laryngismus, Laringospasm) :: Медичний словник

Перилимфа (Perilymph)

Перилимфа (Perilymph) :: Медичний словник

Порожнина Барабанна I (Tympanic Cavity)

Порожнина Барабанна I (Tympanic Cavity) :: Медичний словник

Поріг (Limen)

Поріг (Limen) :: Медичний словник

Перетинка Барабанна (Tympanic Membrane, Eardrum, Myringd)

Перетинка Барабанна (Tympanic Membrane, Eardrum, Myringd) :: Медичний словник

Петрозіт (Petrositis)

Петрозіт (Petrositis) :: Медичний словник

Порожнина Барабанна Ii (Tympanum)

Порожнина Барабанна Ii (Tympanum) :: Медичний словник

Пороцефаліаз (Pоrоcеphaliasis)

Пороцефаліаз (Pоrоcеphaliasis) :: Медичний словник