Клітка ворсинчастий (Hairy Cell)

Клітка ворсинчастий (Hairy Cell) :: Медичний словник

Клітка Крові, Частка Крові (Blood Cell, Blood Corpuscle)

Клітка Крові, Частка Крові (Blood Cell, Blood Corpuscle) :: Медичний словник

Застій (Congestion)

Застій (Congestion) :: Медичний словник

Клітка келихоподібна (Епітеліальна) (Goblet Cell)

Клітка келихоподібна (Епітеліальна) (Goblet Cell) :: Медичний словник

Клітка Кровотворна Стовбурова (Haemopoietic Stem Cell)

Клітка Кровотворна Стовбурова (Haemopoietic Stem Cell) :: Медичний словник

Хвороба Кінбека (Kienbock's disease)

Хвороба Кінбека (Kienbock's disease) :: Медичний словник

Хвороба Легга-Кальвепертеса, Хвороба Пертеса (Legg-Calve-Perthes Disease, Perthes Disease)

Хвороба Легга-Кальвепертеса, Хвороба Пертеса (Legg-Calve-Perthes Disease, Perthes Disease) :: Медичний словник

Хвороба Фон Віллебранда (Von Willebrand's disease)

Хвороба Фон Віллебранда (Von Willebrand's disease) :: Медичний словник

Час коагуляції, час згортання (coagulation time, clotting time)

Час коагуляції, час згортання (coagulation time, clotting time) :: Медичний словник

Цукор Крові (Blood Sugar)

Цукор Крові (Blood Sugar) :: Медичний словник

Сфероцит (Spherocyte)

Сфероцит (Spherocyte) :: Медичний словник

Тканина Мієлоїдна (Myеloid Tissue)

Тканина Мієлоїдна (Myеloid Tissue) :: Медичний словник

Трансферин, Сідерофілін (Transferrin, Siderophilin) ??:: Медичний словник

Трансферин, Сідерофілін (Transferrin, Siderophilin) ??:: Медичний словник

Тромбопластин, тромбокінази (Thromboplastin, Thrombokinase)

Тромбопластин, тромбокінази (Thromboplastin, Thrombokinase) :: Медичний словник

Тромбоцит, Платівка Кров'яна (Platelet, Thrombocyte)

Тромбоцит, Платівка Кров'яна (Platelet, Thrombocyte) :: Медичний словник

Фактор ліпоїдний (Lipoid Factor)

Фактор ліпоїдний (Lipoid Factor) :: Медичний словник

Фактори згортання (Clotting Factors)

Фактори згортання (Clotting Factors) :: Медичний словник

Частка Крові (Blood Corpuscle)

Частка Крові (Blood Corpuscle) :: Медичний словник

Стаз (Stasis)

Стаз (Stasis) :: Медичний словник

Сфероцитоз (Spherocytosis)

Сфероцитоз (Spherocytosis) :: Медичний словник