Гепатотоксичний (Hepatotoxic)

Гепатотоксичний (Hepatotoxic) :: Медичний словник

Глютен (Gluten)

Глютен (Gluten) :: Медичний словник

Глутамінази (Glutaminase)

Глутамінази (Glutaminase) :: Медичний словник

Гепатомегалія (Hepatomegaly)

Гепатомегалія (Hepatomegaly) :: Медичний словник

Гетерофіоз (Heterophyiasis)

Гетерофіоз (Heterophyiasis) :: Медичний словник

Лімфа (Chyle)

Лімфа (Chyle) :: Медичний словник

Лактаза (Lactose)

Лактаза (Lactose) :: Медичний словник

Ліпаза, стеапсін (Lipase, Steapsin)

Ліпаза, стеапсін (Lipase, Steapsin) :: Медичний словник

Літурез (Lithuresis)

Літурез (Lithuresis) :: Медичний словник

Міцела (Micelle)

Міцела (Micelle) :: Медичний словник

Мішок Ендолімфатичний (Endotymphatic Sac)

Мішок Ендолімфатичний (Endotymphatic Sac) :: Медичний словник

Дісхезія (Dyscheva)

Дісхезія (Dyscheva) :: Медичний словник

Дегенерація підшлункової залози фіброзно (Fibiwystic Disease Of The Pancreas)

Дегенерація підшлункової залози фіброзно (Fibiwystic Disease Of The Pancreas) :: Медичний словник

Демпінг-Синдром (Dumping Syndrome)

Демпінг-Синдром (Dumping Syndrome) :: Медичний словник

Дивертикул (Diverticulum, Diverticula)

Дивертикул (Diverticulum, Diverticula) :: Медичний словник

Дивертикулез (Diverticulosis)

Дивертикулез (Diverticulosis) :: Медичний словник

Дипептидаза (Dipeptidase)

Дипептидаза (Dipeptidase) :: Медичний словник

Дисфагія (Dysphagia)

Дисфагія (Dysphagia) :: Медичний словник

Дивертикул Меккеля (Meckel's Diverticulum)

Дивертикул Меккеля (Meckel's Diverticulum) :: Медичний словник

Дивертикуліт (Diverticulitis)

Дивертикуліт (Diverticulitis) :: Медичний словник