Гомозиготний (Homoygous)

Гомозиготний (Homoygous) :: Медичний словник

Гомоцистинурія (homocystinuria)

Гомоцистинурія (homocystinuria) :: Медичний словник

Гетерозиготний (Heterozygous)

Гетерозиготний (Heterozygous) :: Медичний словник

Гетерози (Heterosis)

Гетерози (Heterosis) :: Медичний словник

Ліпохондродистрофія (Lipochondrodystrophy)

Ліпохондродистрофія (Lipochondrodystrophy) :: Медичний словник

Мікросомах (Microsome)

Мікросомах (Microsome) :: Медичний словник

Левоноргестрел (Levonorgestret)

Левоноргестрел (Levonorgestret) :: Медичний словник

Гуанін (Guanine)

Гуанін (Guanine) :: Медичний словник

Діплотена (Diplotene)

Діплотена (Diplotene) :: Медичний словник

Дегенерація фібрознокістозной, Дегенерація підшлункової залози Фіброзно-Кістозна (Cystic Fibrosis)

Дегенерація фібрознокістозной, Дегенерація підшлункової залози Фіброзно-Кістозна (Cystic Fibrosis) :: Медичний словник

Ділення, Дефіцит (Deletion, Deficiency)

Ділення, Дефіцит (Deletion, Deficiency) :: Медичний словник

Дісома (Disoma)

Дісома (Disoma) :: Медичний словник

Дефіцит Аденозин дезамінази, Ада Дефіцит (Adenosine Deaminase Deficiency, Ada Deficiency)

Дефіцит Аденозин дезамінази, Ада Дефіцит (Adenosine Deaminase Deficiency, Ada Deficiency) :: Медичний словник

Дефіцит Глюкозо-6Фосфат-дегідрогенази (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)

Дефіцит Глюкозо-6Фосфат-дегідрогенази (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) :: Медичний словник

Гаргоілізм (Gargoylism)

Гаргоілізм (Gargoylism) :: Медичний словник

Гемізіготних (Hemizygous)

Гемізіготних (Hemizygous) :: Медичний словник

Ген (Gene)

Ген (Gene) :: Медичний словник

Генотип (Genotype)

Генотип (Genotype) :: Медичний словник

Гаплотип (Haplotype)

Гаплотип (Haplotype) :: Медичний словник

Гемімелія (Hemimelia)

Гемімелія (Hemimelia) :: Медичний словник