Глоссектомія (Glossectomy)

Глоссектомія (Glossectomy) :: Медичний словник

Гниття II (Putrefaction)

Гниття II (Putrefaction) :: Медичний словник

Гнійний (Purulent)

Гнійний (Purulent) :: Медичний словник

Гомопластика (Homoplasty)

Гомопластика (Homoplasty) :: Медичний словник

Герніорафія (Herniorrhaphy)

Герніорафія (Herniorrhaphy) :: Медичний словник

Гетеротрансплантат, Ксенотрансплантат (Heterograft, Xenograft)

Гетеротрансплантат, Ксенотрансплантат (Heterograft, Xenograft) :: Медичний словник

Гетеропластіка (Heteroplasty)

Гетеропластіка (Heteroplasty) :: Медичний словник

Лімфаденектомія (Lymphadenectomy)

Лімфаденектомія (Lymphadenectomy) :: Медичний словник

Ларінгофіссура (Laryngofissure)

Ларінгофіссура (Laryngofissure) :: Медичний словник

Лейкотомія (Leucotomy)

Лейкотомія (Leucotomy) :: Медичний словник

Літолапаксія, літотрипсія (Litholapaxy, Lithotripsy)

Літолапаксія, літотрипсія (Litholapaxy, Lithotripsy) :: Медичний словник

Літотомію (Lithotomy)

Літотомію (Lithotomy) :: Медичний словник

Мікродискектомія (Microdiscectomy)

Мікродискектомія (Microdiscectomy) :: Медичний словник

Лапаротомія (Laparotomy)

Лапаротомія (Laparotomy) :: Медичний словник

Ланцет (Lancet)

Ланцет (Lancet) :: Медичний словник

Ларинготомія (Laryngotomy)

Ларинготомія (Laryngotomy) :: Медичний словник

Ларінгектомія (Laryngectomy)

Ларінгектомія (Laryngectomy) :: Медичний словник

Літонефротомія (Lithonephrotomy)

Літонефротомія (Lithonephrotomy) :: Медичний словник

Лобектомія (Lobectomy)

Лобектомія (Lobectomy) :: Медичний словник

Мікродіссекція, мікропрепаровка (Microdissection)

Мікродіссекція, мікропрепаровка (Microdissection) :: Медичний словник