Ліпосоми (Liposome)

Ліпосоми (Liposome) :: Медичний словник

Гемолітичний (Haemolytic)

Гемолітичний (Haemolytic) :: Медичний словник

Аналіз Імунологічний (immunoassay)

Аналіз Імунологічний (immunoassay) :: Медичний словник

Аналіз Крові Плоду (fetal blood sampling)

Аналіз Крові Плоду (fetal blood sampling) :: Медичний словник

Аналіз Мочи (urinalysis)

Аналіз Мочи (urinalysis) :: Медичний словник

Імунофлюоресценція (Immunofluorescence)

Імунофлюоресценція (Immunofluorescence) :: Медичний словник

Іммунофореза (Immunophoresis)

Іммунофореза (Immunophoresis) :: Медичний словник

Аналіз Крові (blood count, blood test)

Аналіз Крові (blood count, blood test) :: Медичний словник

Аналіз Багатоваріантний (multivariate analysis)

Аналіз Багатоваріантний (multivariate analysis) :: Медичний словник

Ахолурія (acholurid)

Ахолурія (acholurid) :: Медичний словник

Ахолія (acholia)

Ахолія (acholia) :: Медичний словник

Вестерн-блот (western blot analysis)

Вестерн-блот (western blot analysis) :: Медичний словник

Вивчення Профільне (Cross-Sectional Study)

Вивчення Профільне (Cross-Sectional Study) :: Медичний словник

Мальт (Malt)

Мальт (Malt) :: Медичний словник

Метиловий зелений (Methyl Green)

Метиловий зелений (Methyl Green) :: Медичний словник

Ліпопротеїн низької щільності (Low-Density Lipoprotein, Ldl)

Ліпопротеїн низької щільності (Low-Density Lipoprotein, Ldl) :: Медичний словник

Проба Бенедикта (Benedict'S Test)

Проба Бенедикта (Benedict'S Test) :: Медичний словник

Проба Діка (Dick Test)

Проба Діка (Dick Test) :: Медичний словник

Проба Шіллінга (Schilling Test)

Проба Шіллінга (Schilling Test) :: Медичний словник

Протромбін (Prothrobin)

Протромбін (Prothrobin) :: Медичний словник