Головна » Список хвороб та перелік захворювань » Гепаторенальний синдром - cимптоми хвороби, профілактика і лікування, причини захворювання, діагностика

Гепаторенальний синдром - cимптоми хвороби, профілактика і лікування, причини захворювання, діагностика

Що таке Гепаторенальний синдром -

Гепаторенальний синдром - Порушення різних функцій печінки або нирок при виникненні патологічного процесу в одному з цих органів, а також їх одночасне ураження при впливі ендогенних і екзогеннихфакторів, шкідливих для організму.

За даними А. Я. Питель (1962), гепаторенальний синдром розвивається після операції на жовчних шляхах у 18% хворих. В осіб, які страждають різними захворюваннями печінки, ураження нирок встановлено І. Е. Тареевой зі співавт. (1983) в 10-20%випадків.


Що провокує гепаторенальний синдром:

Причини поразки печінки і нирок різноманітні. Найбільш часто розвивається гепаторенальний синдром при професійних інтоксикаціях та гострих отруєннях, після операцій на серці зштучним кровообігом і на жовчних шляхах, при гострому панкреатиті, вірусному гепатиті, при сепсисі, інфекціях, опіках, гемолітичної реакції, лікарських ураженнях, циркуляторних розладах та ін

При розгляді гепаторенального синдромупровідне місце займає питання про стан нирок при захворюваннях печінки, з яких найбільше значення мають гострий і хронічний гепатити, цирози печінки, захворювання жовчних шляхів.


Патогенез (що відбувається?) Під час гепаторенального синдрому:

Патогенез ураження нирок при захворюваннях печінки складний і недостатньо з'ясований. На думку більшості дослідників, існує кілька основних патогенетичних механізмів, які можуть призводити при захворюваннях печінки до патологічних змінв нирках. Це гемодинамічні порушення і прямий вплив на нирки різних метаболітів, антитіл, імунних комплексів та ін Деякі автори (А. Ф. Блюгер зі співавт., 1975; І. Б. Тареева зі співавт., 1983) певну роль відводять бактеріальний ендотоксин, особливоліпополісахариди грамнегативних, кишкових мікробів, які викликають ниркову вазоконстрикцію і створюють сприятливі умови для внутрішньосудинної коагуляції.

При травмах та операціях на печінці і жовчних шляхах виникнення гепаторенального синдромутакож остаточно не з'ясовано. Передбачається ряд причин, які негативно впливають на нирковий кровообіг: тривалість жовтяниці, виражена гіпотензія, роздратування під час операції нервових рецепторів (гепаторенальний рефлекс), масивне всмоктування продуктіврозпаду тканин при травмі і операцій, попередні захворювання печінки і жовчних шляхів.

Що стосується стану функції печінки при первинних ураженнях нирок, то проведені дослідження нечисленні. Однак вони вказують на можливість вториннихзмін у печінці при дії підвищеної концентрації в крові незнешкоджених продуктів розпаду тканин організму, в тому числі і нирок, особливо при запальному процесі в них, а також продуктами обміну мікробів. Найбільш часті порушення функцій печінкизустрічаються у хворих пієлонефритом з хронічним перебігом, при якому перераховані вище фактори можуть, мабуть, впливати на печінку одночасно.

При ураженні печінки на тлі первинних захворювань нирок, за даними А. Ф. Блюгер зі співавт. (1975),морфологічні зміни в печінкової тканини різні і залежать від вираженості і давності патологічного процесу в нирках: від дистрофії гепатоцитів та помірною реакції мезенхіми до дегенеративно-запальних процесів, які призводять до грубої перебудови їїструктури.


Симптоми гепаторенального синдрому:

Детальні класифікації гепаторенального синдрому в залежності від етіологічного фактора і послідовності розвитку змін у печінці та нирках рекомендують А. Я. Питель (1983), А. Ф.Блюгер зі співавт. (1975), Б. Н. Шулутко (1976) та ін

У практиці спостерігаються два клінічних варіанти гепаторенального синдрому. При першому відсутні суб'єктивні й об'єктивні ознаки цього синдрому, виявляються лише підвищення в крові печінкових ферментів,гіпергаммаглобулінемія, помірно збільшена ШОЕ, лейкоцитоз; в осаді сечі - в невеликій кількості білок, еритроцити, лейкоцити, гіалінові циліндри. Проте основні функції печінки і нирок не страждають. При другому варіанті має місце недостатність основних функційпечінки і нирок різного ступеня вираженості. Відзначаються астенізація, підвищена стомлюваність, головний біль, болі в животі і попереку, диспепсичні розлади, дизуричні явища, набряки, геморагічний діатез. Виявляються виразні порушення билирубино-,альбумінробразовательной і холестеринэстерифицирующей функцій печінки; в крові знижений рівень протромбіну і підвищений рівень залишкового азоту, сечовини, креатиніну. З боку нирок виявляються олігурія, протеїнурія, еритроцитурія, лейкоцитурія, зниженняконцентраційної функції, клубочкової фільтрації, канальцевої секреції різного ступеня вираженості.

Практика показує, що проведення комплексного лікування, спрямованого на усунення шкідливих факторів та відновлення порушених функцій печінки танирок, часто буває успішним.


Діагностика гепаторенального синдрому:

Вищенаведені варіанти клінічного перебігу гепаторенального синдрому зустрічаються в нирках або в печінці при захворюваннях одного з цих органів чи приодночасному їх пошкодженні в результаті впливу на них різних шкідливих факторів. Якщо зазначені причини усунені, але повного зворотного розвитку патологічного процесу в печінці чи нирках не відбулося, в даних випадках гепаторенальний синдром сліддиференціювати з такими захворюваннями цих органів, як гепатит, холецистит, холангіт, гломерулонефрит, пієлонефрит та ін


Лікування гепаторенального синдрому:

Одночасне ураження печінки та нирок представляє певнітруднощі при лікуванні і вимагає врахування багатьох факторів. Схожістю патогенезу низки захворювань печінки та нирок, розладів обміну білків, жирів і головним чином електролітів, гіпоксією тканин визначається однотипність деяких лікувальних впливів. Однак є йістотні відмінності, які вимагають проведення виборчої терапії. Спостереження в клініці показують, що повне зворотний розвиток гепаторенального синдрому можливо при відновленні порушених функцій печінки або нирок, усунення шкідливих факторів. Тому І.Е. Тареева зі співавт. (1983) вважають, що лікування при гепаторенальном синдромі має бути комплексним і направлено в першу чергу на зменшення пе-ченочно-клітинної недостатності і зниження портальної гіпертензії як хірургічним, так і консервативним методами.

Усунення або ослаблення негативного впливу етіологічних моментів на організм також грає істотну роль в успішному лікуванні гепаторенального синдрому.

Постільний режим необхідний як при захворюваннях печінки, так і нирок, але він більшестрогий при захворюваннях нирок. Тут необхідно мати на увазі негативний вплив активних рухів на нирковий кровообіг. Страждаючі Гепаторенальний синдромом повинні дотримуватися строгий постільний режим (з екстраренальние симптомами 4-6 тижнів, приізольованому сечовому синдромі 3-4 тижні).

Якщо при гепаторенальном синдромі, протекающем без ниркової і печінкової недостатності, кількість вводиться білка істотно не обмежується, то при наявності ознак печінково-ниркової недостатностікількість його часто необхідно зменшувати. Однак при вираженій гіпоальбумінемії слід призначати парентеральне введення альбуміну. Кількість вводяться жирів і вуглеводів не обмежується і визначається необхідним калоражем.

У хворихГепаторенальний синдромом без портальної гіпертензії та екстраренальних проявів кількість введеного натрію хлориду не обмежується. Проте в період формування портальної гіпертензії навіть при відсутності рідини в черевній порожнині, при наявності екстраренальнихознак (набряки, підвищений артеріальний тиск) обов'язково слід обмежити введення натрію хлориду, нерідко до 2-3 г на добу, тобто така кількість, що міститься в продуктах. Для поліпшення смакових якостей їжі можна додавати калію хлорид (при відсутностігіперкаліємії). При важкому перебігу гепаторельного синдрому, що супроводжується проносами, блювотою, губиться велика кількість натрію хлориду, тому його треба вводити додатково у вигляді ізотонічного або гіпертонічного розчину.

Ускладненнямгепаторенального синдрому часто є анемія. Тому в їжу хворих слід рекомендувати продукти, багаті залізом і кобальтом (яєчний жовток, зелений горошок, гречана крупа, буряк, брусниця, суниця та ін.)

Медикаментозне лікування гепаторенальногосиндрому представляє певні труднощі. Для нормалізації порушених функцій печінки та нирок показана вітамінотерапія, яка підвищує ефективність лікувальної дії багатьох препаратів. Доцільно введення вітамінів С - 500 мг, BI (тіамін) - 50 В2 (рибофлавін) - до50
(Нікотинова кислота) - до 300 мг дробовими дозами, B6 ??- до 100-200 мг, B12 - до 200 мкг на добу.

Глюкокортикостероїдні гормони найбільш ефективні при лікуванні ряду захворювань печінки та нирок. Показаннями до призначення гормональної терапії є триваліформи гострого гепатиту, загострення хронічного, переважно билиарная форма цирозів, а також гострий розвиток печінкової недостатності, ускладнене патологічними змінами в нирках. Кортикостероїди можуть застосовуватися як самостійно, так і в поєднанні зпрепаратами 4-аминохинолинового ряду або цитостатиками зі зменшенням дози гормонів. Оскільки при дифузних ураженнях печінки знижена інактивація гормонів, досить призначити 15-20 мг, максимум 30 - 40 мг преднізолону на добу. Дозу гормонів слід коригувати з урахуваннямгостроти процесу і маси тіла хворого. Курс лікування максимальними дозами гормонів становить не менше 3 тижнів, потім дозу поступово зменшують з розрахунку 25 мг в 2-3 дня.

При підвищеному артеріальному тиску, порушенні ліпідного обміну, наявності цукровогодіабету, виразкової хвороби та інших станах протипоказані кортикостероїди, в таких випадках, а також при неефективності кортикостероидной терапії доцільно призначати імунодепресивні препарати, цитостатики і препарати 4-аминохинолинового ряду: имуран,меркаптопурин, циклофосфан, лейкеран (хлорбутин), делагил, плаквенил. Зазначені препарати можна призначати хворим самостійно або в поєднанні з невеликими дозами преднізолону (при відсутності протипоказань) протягом 6-8 тижнів з наступним переходом напідтримуючі дози (1/3 - 1/4 лікувальної дози). Незначним імунодепресивною дією володіє індометацин. Однак нестероїдні препарати (метиндол, бруфен), так само як і імуносупресори і цитостатики, протипоказані при цирозі печінки, оскільки вони можутьсприяти розвитку гепаторенального синдрому і у великих дозах гепатотоксичність. Згадану гормональну і іммуноде-прессівную терапію слід проводити під прикриттям антибіотиків, особливо при наявності вогнищ інфекції.

Крім базисної терапії, хворим з Гепаторенальний синдромом, розвинувся на фоні хронічного гепатиту, показані препарати, що поліпшують обмін печінкових клітин. Для попередження прогресування печінково-клітинної недостатності слід усувати порушення з боку білкового та електролітного обміну: альбуминемии, гіпокаліємію, амоніємії. Цього досягають шляхом внутрішньовенного введення альбуміну, препаратів калію (панангін, калію хлорид та ін), стерилізації товстого кишечника антибіотиками (мономіцин - 025 г 4-6 раз на добу всередину; поліміксин В - 01 г 4 рази на добу всередину ).

При появі ознак печінкової прекоми показані преднізолон (200-300 мг і більше на добу), оксигенотерапія, при можливості в умовах барокамери.

У разі виникнення стравохідно-шлункових кровотеч рекомендується переливання свіжої крові безпосередньо від донора, призначення амінокапронової кислоти, вікасолу, кальцію хлориду; застосовують шлункову гіпотермію, балонну тампонаду, роблять невідкладну перев'язку варикозно розширених вен. В окремих випадках при достатній схоронності функції печінки показано накладення портокавального анастомозу.

Що стосується нирок, то симптоматичне лікування при гепаторенальном синдромі повинно бути направлено на збільшення діурезу, зниження азотемії, компенсацію водно-електролітних порушень. Таким хворим доцільно застосувати паранефральну блокаду, глюкозоновокаіновую суміш, за показаннями - b-адреноблокатори, еуфілін, салуретики, гепарин, поліглюкін, реополіглюкін, гемодез, препарати калію.


Профілактика гепаторенального синдрому:

Попередити розвиток гепаторенального синдрому можна своєчасним виявленням та лікуванням виниклого патологічного процесу в печінці, нирках та інших органах і системах, а також запобіганням впливу на організм різних екзогенних шкідливих чинників.

Диспансерне спостереження хворих Гепаторенальний синдромом після основного курсу лікування в умовах стаціонару повинні проводити відповідні фахівці поліклініки, а при їх відсутності - дільничні лікарі-терапевти з основної нозологічної формі хвороби, що викликала гепаторенальний синдром, користуючись при цьому схемами динамічного спостереження, затвердженими органами охорони здоров'я.
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове