Головна » Здоров'я від А до Я » Педіатрія » Артеріальна гіпертензія у дітей. Симптоми. Діагностика. Лікування

Артеріальна гіпертензія у дітей. Симптоми. Діагностика. Лікування

Артеріальна гіпертензія - Стійке підвищення артеріального тиску вище 95-го центіляшкали розподілу значень артеріального тиску для конкретного віку, статі, маси і довжини тіла дитини. Нормальним артеріальним тиском прийнято вважати значення систолічного та діастолічного артеріального тиску, що не виходять за межі 10-го і 90-гоцентіля. Високим нормальним тиском, або прикордонної гіпертензією, вважають величину артеріального тиску між 90-м і 95-м центіля. Діти з таким артеріальним тиском складають групу ризику і потребують диспансерного спостереження.

Артеріальнагіпертензія у дорослих - одне з найпоширеніших серцево-судинних захворювань. Артеріальною гіпертензією страждає до 1/3 населення України, при цьому до 40% з них не знають про це і, отже, не отримують лікування. Тому такі серйозні ускладненняартеріальної гіпертензії, як інфаркт міокарда чи інсульт, виникають досить раптово.

аспространенность артеріальної гіпертензії у дітей, за даними різних авторів, становить від 1% до 14%, серед школярів - 12-18%. У дітей першого року життя, а також раннього іпреддошкольного віку артеріальна гіпертензія розвивається вкрай рідко і в більшості випадків має вторинний симптоматичний характер. Найбільш схильні до розвитку артеріальної гіпертензії діти препубертатного і пубертатного віку, що багато в чомувизначається властивими цим періодам дитинства вегетативними дисфункціями.

Етіологія

У більшості випадків стійка артеріальна гіпертензія у дітей буває вторинною. Структура причин артеріальної гіпертензії маєвиразні вікові особливості; при цьому переважає патологія нирок.

Найбільш часті причини артеріальної гіпертензії у дітей залежно від віку

Вікова група Причиниартеріальної гіпертензії.
Новонароджені
0-6 років
6-10 років. Підлітки
Стеноз або тромбоз ниркових артерій, вроджені структурні аномалії нирок, коарктація аорти, бронхолегенева дисплазія Структурні тазапальні захворювання нирок, коарктація аорти, стеноз ниркових артерій, пухлина Вільмса Структурні та запальні захворювання нирок, стеноз ниркових артерій, есенціальна (первинна) артеріальна гіпертензія, паренхіматозні хвороби нирок
Паренхіматозні хвороби нирок, есенціальна артеріальна гіпертензія

Більш рідкісні (не пов'язані з віком) причини вторинної артеріальної гіпертензії - системні васкуліти, дифузні хвороби сполучної тканини, а також ендокриннізахворювання (феохромоцитома, нейробластома, гіперпаратиреоз, вроджена гіперплазія наднирників, первинний гіперальдостеронізм, ендогенний або екзогенний синдром Кушинга). Підвищенням системного артеріального тиску можуть супроводжуватисягіпертензійного-гідроцефальний синдром і зловживання адреноміметиками[эфедрин, сальбутамол, нафазолин (например, нафтизин) и др.].

Діагноз первинної, тобто есенціальною, артеріальної гіпертензії ставлять після виключення всіх захворювань, здатних викликати підвищення артеріального тиску (вториннісимптоматичні артеріальні гіпертензії). Етіологію есенціальній артеріальній гіпертензії пов'язують з багатьма чинниками, перш за все зі спадковістю. До факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії відносять:

 • постійне психоемоційнийнапругу, конфліктні ситуації в родині та школі;
 • особистісні особливості дитини (тривожність, помисливість, схильність до депресій, страхів і т.д.) і його реакції на стрес;
 • надлишкову масу тіла;
 • особливості обміну речовин (гіперурикемію, низькутолерантність до глюкози, порушення співвідношення фракцій холестерину);
 • надмірне споживання кухонної солі.
 • До груп ризику також відносять дітей з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю, підлітків з високим нормальнимаретріальним тиском (90-95-й центіля).

  Патогенез

  Артеріальна гіпертензія часто розвивається на тлі наявності генетичних аномалій (деякі з яких достовірно встановлені, наприклад мутації ангіотензинової гена, мутації,призводять до експресії ферменту альдостеронсінтази). Вплив провокуючих факторів сприяє порушенню механізмів ауторегуляції, в нормі підтримують рівновагу між серцевим викидом і периферичним судинним опором.

  Вважають,що роль пускового механізму розвитку артеріальної гіпертензії у дітей відіграють багаторазові негативні психоемоційні впливу, які на тлі таких особистісних особливостей, властивих підліткам, як тривожність, недовірливість і ін, викликають постійнеперенапруження симпатоадреналової системи, що супроводжується спазмом гладкої мускулатури артеріол. Надалі в процес втягуються циркулюючі (ангіотензин II, антидіуретичний гормон (ADH)) і локальні (ендотелії) вазоконстрикторного фактори, дії якихпротистоять антигіпертензивні системи (натрийуретические пептиди, ПГЕ2 і ПгЕ12 калікреїн-кінінової система, оксид азоту та ін.) Артеріальний тиск починає підвищуватися при надмірному посиленні активності вазоконстрикторів або при виснаженні вазодепрессорнихсистем.

  Зберігається перенапруження симпатоадреналової системи супроводжується активацією симпатичної іннервації нирок і спазмом ниркових судин, що сприяє включенню в патогенез ренін-ангіотензин-альдостеронової системи - провідногопатогенетичного механізму розвитку вторинної ниркової гіпертензії.

  Спочатку минущий, а потім постійний спазм артеріол приводить до гіпертрофії гладких клітин, яка підтримується підвищенням внутрішньоклітинної концентрації вільногоіонізованого кальцію.

  В патогенезі артеріальної гіпертензії мають значення й інші порушення обміну, що дозволяють говорити про початок формування у дітей так званого метаболічного синдрому, властивого дорослим. Так, у підлітків зі стійкоюгіпертензією та надлишковою масою тіла нерідко виявляють гіперурикемію, підвищення концентрації холестерину ліпопротеїнів низької щільності і зменшення концентрації ліпопротеїнів високої щільності, гіпертригліцеридемії, порушення толерантності до глюкози.

  Класифікація

  Загальноприйнятої класифікації артеріальної гіпертензії у дітей немає. У дорослих класифікація заснована на рівні артеріального тиску і ступеня ураження органів-мішеней; при цьому виділяють три стадії захворювання. У дітейартеріальну гіпертензію поділяють за рівнем систолічного артеріального тиску в різних вікових групах (Друга робоча група з контролю артеріального тиску у дітей; США, 1987).

  За перебігом артеріальну гіпертензію в будь-якому віці прийняторозділяти на доброякісну і злоякісну форми.

  Критерії артеріальної гіпертензії у дітей залежно від віку

  Вік Систолічний артеріальний тиск (ммрт.ст.)
  Помірна гіпертензія Виражена гіпертензія
  7 днів > 96. > 106.
  8-30 днів > 104 > 110.
  До 2 років. > 112. > 118.
  3-5 років > 116. > 124.
  6-9 років > 122. > 130.
  10-12 років. > 126 > 134.
  13-15 років. > 136. > 144.
  16-18 років. > 142. > 150.

  Клінічна картина

  При помірній артеріальній гіпертензії клінічні прояви можуть бути відсутні, дитина та її батьки можуть не підозрювати про її наявність. Можливі скарги на головний біль, стомлюваність, дратівливість. При об'єктивному обстеженні нерідко виявляють надлишкові масу і довжину тіла, прояви вегетативної дисфункції, недиференційованої мезенхимальной дисплазії (астенічний статура, мікроаномаліі будови серця та нирок і т.д.).

  При вираженій артеріальній гіпертензії (II стадія у дорослих) самопочуття дітей порушено завжди. Крім більш виражених і постійних головних болів діти відзначають запаморочення, зниження пам'яті, серцебиття, болі в області серця. При об'єктивному обстеженні виявляють тахікардію, розширення меж серця вліво, посилення тонів серця з акцентом II тону над аортою, при ЕКГ і ЕхоКГ виявляють ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, при дослідженні очного дна - звуження судин сітківки.

  Злоякісна артеріальна гіпертензія (частіше за все буває при вторинної ниркової гіпертензії) характеризується стійким підвищенням артеріального тиску до високих значень і малою ефективністю проведених лікувальних заходів. Цей вид гіпертензії характеризується високою летальністю.

  Гіпертонічний криз характеризується розвитком ускладнень:

 • гострої гіпертонічної енцефалопатії з різкою головним болем, нудотою, блювотою, розладами зору, порушеннями свідомості, судомами;
 • гострої лівошлуночкової недостатності з набряком легенів, задишкою, болями в області серця;
 • гостра ниркова недостатність з олігурією, гематурією, протеїнурією.

 • Діагностика

  Діагноз артеріальної гіпертензії ставлять тільки після триразового виявлення рівня систолічного та /або діастолічного тиску, що перевищує 95-й центіля шкали розподілу артеріального тиску для даної статі, віку і зростання. При діагностиці можливо також використання єдиних критеріїв (рекомендації ВООЗ) артеріальної гіпертензії у дітей.

  Єдині критерії артеріальної гіпертензії у дітей *

  Вік
  © При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове