Головна » Анатомія людини » Слухова, або евстахиева, труба

Слухова, або евстахиева, труба

Слухова, або евстахиева, труба -

Слухова, або евстахиева, труба, tuba auditiva (Eustachii, звідси назва запалення труби - євстахіїт), служить для доступу повітря з глотки в барабанну порожнину, ніж підтримується рівновага між тиском в цій порожнині і зовнішнім атмосферним тиском, що необхідно для правильного проведення до лабіринту коливань барабанної перетинки.

Слухова труба складається з кісткової і хрящової частин, які з'єднуються між собою. На місці їх з'єднання (isthmus tubae) канал труби найбільш вузьке. Кісткова частина труби, починаючись в барабанної порожнини отвором, ostium tympanicum tubae auditivae, займає нижній більший відділ м'язово-трубного каналу (semicanalis tubae auditivae) скроневої кістки.

Хрящова частина, складова продовження кісткової, утворена еластичним хрящем. Донизу труба закінчується на латеральної стінці носоглотки глоткових отвором, ostium pharyngeum tubae auditivae, причому край хряща, вдаючись у глотку, утворює torus tubarius.

Слизова оболонка, що вистилає слухову трубу, покрита миготливим епітелієм і містить слизові залози, glandulae tubariae, і лімфатичні фолікули, які у глоткового гирла нагромаджується у великій кількості (трубна мигдалина). Від хрящової частини труби беруть початок волокна m. tensor veli palatini, внаслідок чого при скороченні цього м'яза під час ковтання просвіт труби може розширюватися, що сприяє входженню повітря в барабанну порожнину.
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове