Перехрест (Crossing Over))

Перехрест (Crossing Over) - (у генетиці) обмін ділянками хроматид, що виникає між парами гомологічних хромосом і приводить до рекомбінації генетичного матеріалу. Спостерігається під час мейозу в хіазмі.
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове