Головна » Медичні терміни від A до Я » Загальний словник » Число Середнє, Середнє Арифметичне (Mean, Arithmetic Mean)

Число Середнє, Середнє Арифметичне (Mean, Arithmetic Mean)

Число Середнє (Mean), Середнє Арифметичне (Arithmetic Mean) - усереднене значення, що характеризує будь-яку групу спостережень; обчислюється шляхом додавання чисел з цього ряду і подальшого розподілу отриманої суми на кількість підсумованих чисел. Якщо одне або кілька чисел, що входять до групи, значно відрізняються від інших, то це може призвести до спотворення одержуваного середнього арифметичного значення. Тому в даному випадку краще користуватися середнім геометричним значенням (geometric mean) (воно обчислюється аналогічним чином, але тут визначається середнє арифметичне логарифмів величин спостережень, а потім знаходиться його антилогарифмів) або - що застосовується найчастіше - знаходити середнє значення (median) (середнє значення із серії величин, розташованих у порядку зростання). Ще одним методом отримання середнього значення якої-небудь величини з групи спостережень є визначення моди (mode) - показника (або набору показників), що оцінює найбільш часті прояви будь-якої змінної величини; частіше цей метод використовується для визначення середнього значення в декількох серіях дослідів.
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове