Головна » Медичні терміни від A до Я » Загальний словник » Смертність Виробнича (Occupational Mortality)

Смертність Виробнича (Occupational Mortality)

Смертність Виробнича (Occupational Mortality) - відображає чисельність померлих, а також причини, які потягли за собою смерть, стосовно до різних видів виробничої діяльності, соціально-економічним групам або соціальним класам населення. Так як в деяких організаціях працюють люди в основному старшого віку (наприклад, судді в суді), то при оцінці виробничої смертності вводиться поправка, яка враховує вік входять у розглянуту групу; за допомогою цієї поправки проводиться порівняння або зі стандартним коефіцієнтом смертності (standardized mortality ratios) для членів даної групи, вік яких знаходиться в діапазоні від 15 до 64 років, або з відносними, але менш відомими величинами, такими як порівняльна діаграма смертності (comparative mortality figure) або пропорційний коефіцієнт смертності (proportional mortality ratio).
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове