Грей (Gray)

Грей (Gray) - одиниця СІ поглиненої дози іонізованого випромінювання. 1 Гр дорівнює дозі випромінювання, при якій опроміненому речовині масою 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж. Часто замінюється на рад. Позначення: Гр.
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове