Вагітність: Обмін речовин

Під час вагітності відбувається активація всіх метаболічних процесів, щоб забезпечити зростаючі потреби плода, плаценти, матки, а також базальний рівеньметаболізму матері.

В процесі розвитку вагітності відбувається інтенсифікація білкового обміну і накопичення білкових субстанцій в організмі для забезпечення зростаючого плода і життєдіяльності організму матері пластичним матеріалом.

Активується обмін жирів, про що свідчить підвищення рівня ліпідів в сироватці крові. Змінюється і метаболізм вуглеводів. Відбувається накопичення глікогену в печінці, м'язах, матці і плаценті. Метаболічні потреби плода покриваються посиленимспоживанням глюкози. У відповідь на це збільшується секреція інсуліну.

Починаючи з 15 тиж вагітності рівень глюкози у вагітних після нічного голодування значно нижче, ніж у невагітних жінок. Оптимальним для вагітних є рівень глюкози 44-55 ммоль /л. У здорових невагітних жінок ознаки гіпоглікемії зазвичай з'являються при рівні глюкози нижче 22 ммоль /л. У вагітних гіпоглікемія визначається, коли вміст глюкози в крові вже нижче 33 ммоль /л. Гіпоглікемія стимулює вивільнення глюкагону, кортизолу і, що важливо, катехоламінів.

Виражені зміни зазнає мінеральний обмін. В організмі вагітної відбувається затримка солей кальцію і фосфору, які потім надходять до плоду і витрачаються на побудову його кісток.

Концентрація заліза в сироватці крові вагітної в міру розвитку вагітності знижується, складаючи 21 мкмоль /л в I триместрі, 146 мкмоль /л у II триместрі і 106 мкмоль /л в III триместрі. Зниження концентрації заліза обумовлено рядом причин: збільшенням ОЦП, зростаючим загальним обсягом еритроцитів, переходом заліза до плода для синтезу фетального гемоглобіну.

В організмі матері відбувається також затримка калію, натрію, магнію, міді. Всі ці елементи беруть активну участь в обміні речовин.

При фізіологічному перебігу вагітності характерним є затримка рідини в організмі. Зміни водного обміну характеризуються підвищенням онкотичного і осмотичного тиску в тканинах, що зумовлено затримкою альбумінів і натрію. Створюються умови для накопичення рідини в тканинах. При цьому дещо збільшується обсяг внутрішньоклітинної рідини і в основному зростає обсяг позаклітинної рідини, перш за все ОЦК. егуляція водного обміну в першу чергу здійснюється за рахунок впливу альдостерону, прогестерону і АДГ.

Для забезпечення нормального перебігу вагітності зростає інтенсивність споживання вітамінів , Які необхідні для забезпечення обмінних процесів в організмі матері та плоду. Вітамін Е бере участь в правильному розвитку вагітності. Інтенсивність споживання заліза для синтезу гемоглобіну забезпечується достатньою кількістю вітамінів С, В,, В2 В12
і фолієвої кислоти. Вітаміни не синтезуються в організмі і надходять тільки ззовні з продуктами харчування. Певні зміни спостерігаються з боку КОС, що проявляється у вигляді фізіологічного метаболічного ацидозу і дихального алкалозу.
© При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове