Головна » Здорове життя » Жіноче здоров'я » Вагітність і пологи » Антенатальна кардіотокографія

Антенатальна кардіотокографія

Для отримання достовірної інформації про стан плода на підставі даних КТГ слід дотримуватися ряду умов.

В антенатальному періоді КТГ доцільнопроводити не раніше ніж з 32-го тижня вагітності. До цього часу формується взаємозв'язок між серцевою діяльністю і руховою активністю плода, що відображає функціональні можливості кількох його систем (центральної нервової, м'язової ісерцево-судинної). До 32-му тижні вагітності відбувається також становлення циклу активність - спокій плода. При цьому середня тривалість активного стану становить 50-60 хв, а спокійного - 20-30 хв.

Першорядне значення в оцінці стану плода маєперіод його активності. Важливо, щоб за час виконання КТГ була зафіксована хоча б частину періоду активності плода, супроводжуваного його рухами. З урахуванням спокійного стану плода необхідна загальна тривалість запису повинна становити 40-60 хв, що зводить домінімуму можливу помилку в оцінці функціонального стану плода.

Запис здійснюють у положенні вагітної на спині, на лівому боці або сидячи в зручному положенні.

Певною інформативністю в оцінці стану плоду під час вагітності маєнестрессовий тест.

У відповідь на ворушіння або скорочення матки реактивність серцево-судинної системи плода проявляється на записи КТГ в залежності від його стану. Патофізіологічний сенс нестрессового тесту полягає у взаємозв'язку між серцевоїдіяльністю плода і його функціональною активністю, яка відображає стан серцево-судинної і центральної нервової систем.

На проведення нестрессового тесту відводиться 20 хв, протягом яких оцінюють показники КТГ. В процесі проведення тестунеобхідно чітко визначати епізоди рухів плода, які реєструються на стрічці кардіомонітор. Рухова активність плода фіксується самої вагітної або спеціальним датчиком кардіомонітор.

еактівним тест вважають при наявності:

 • базальної ЧСС, відповідної допустимим межам;
 • двох і більше акцелерацій не менше ніж на 15 уд /хв за 20 хв спостереження;
 • нормальної варіабельності базального ритму.
 • еактівний тест свідчить про нормальний стан плода. Однак навіть притакому результаті в групі високого ризику по розвитку перинатальної патології нестрессовий тест рекомендується проводити двічі на тиждень.

  При відсутності акцелерацій за час спостереження тест вважають нереактивного. У разі реєстрації однієї акцелерацій, зниженніваріабельності базального ритму до 5 уд /хв і менше тест вважають сумнівним.

  Слід брати до уваги, що поява ознак нереактивного або сумнівного тесту може бути викликано сном плода.

  При отриманні результатів нереактивного тесту вНайближчим часом необхідно провести ехографіческое дослідження і доплерографію.

  У тому випадку якщо результат нестрессового тесту сумнівний, слід повторити дослідження через кілька годин і доповнити його даними ехографії та допплерографії. Однакреактивний нестрессовий тест не завжди свідчить про задовільний стан плода.

  Нестрессовий тест дозволяє провести тільки первинну оцінку серцевої діяльності плода і виділити групу вагітних з високим перинатальним ризиком.

  Дляотримання більш достовірної інформації за даними КТГ не можна обмежуватися тільки ізольованою оцінкою акцелерацій, діагностична і прогностична значимість яких при визначенні нормального і патологічного стану реактивності серцево-судинноїсистеми плода піддається сумніву.

  Як розширеної оцінки реактивності серцево-судинної системи плода запропоновано використовувати акустичну пробу, при якій зміна частоти серцебиття у відповідь на дозований звуковий стимул викликає реакціюсистем управління серцевим ритмом плода.

  Протягом 10 хв проводять запис КТГ і, якщо за цей час не зазначено акцелерацій, приступають до виконання проби.

  Протягом 1-2 с подають звуковий сигнал і цей момент відзначають на стрічці кардіомонітор. Звуковий сигналповторюють 3 рази з інтервалом в 1 хв.

  Тест вважають реактивним, якщо за наступні 10 хв спостерігаються 2 акцелерацій. В іншому випадку тест вважають нереактивного.

  При візуальної інтерпретації кардіотокограмм до нормальних ознаками показниківантенатальної КТГ відносять:

 • базальну ЧСС в межах 110-160 уд /хв;
 • варіабельність базального ритму 6-25 уд /хв;
 • відсутність децелерацій або наявність спорадичних, неглибоких і коротких децелерацій;
 • наявність двох і більше акцелерацій за 20 хвзаписи.
 • Відхилення від зазначених характеристик досліджуваних показників свідчить про порушення реактивності серцево-судинної системи плода.

  Найбільш несприятливими ознаками, що вказують на порушення стану плода, єтакі зміни на записах КТГ:

 • важкі варіабельні децелерацій з урежением ЧСС до 60-70 уд /хв і тривають більше 60 с в поєднанні зі зниженням варіабельності базального ритму, стійкою брадикардією і неповним поверненням ЧСС до вихідного рівня;
 • пролонговані децелерацій;
 • глибокі пізні децелерацій і їх поєднання зі зниженням варіабельності базального ритму;
 • стабільний ритм при підвищеній амплітуді осциляції;
 • синусоїдальний ритм тривалістю більше 40% записи;
 • важко інтерпретується тип ритму.
 • Як показують результати досліджень, при гестозі найчастіше патологічним чином змінюється варіабельність базального ритму, вид акцелерацій, збільшується кількість і амплітуда децелерацій, а їх тип змінюється в гірший бік.

  озвиток церебральної ішемії у новонароджених при вагітності, ускладненої гестозом, найчастіше передують такі зміни на КТГ:

 • тахікардія більше 170 уд /хв;
 • брадикардія нижче ПО уд /хв;
 • синусоїдальний тип ритму;
 • перемежовується тип варіабельності базального ритму;
 • амплітуда осциляції менше 5 уд /хв;
 • урежение або відсутність акцелерацій;
 • неповне відновлення ритму після акцелерацій або децелерацій;
 • збільшення кількості децелерацій і наявність їх варіабельних форм, а також висока їх амплітуда; збільшення тривалості децелерацій на 90-100%; монотонний ритм і важко інтерпретуються записи.
 • Деякі особливості КТГ обумовлені різними за характером патологічними впливами на функцію фетоплацентарної системи в залежності від ускладнень вагітності.

  Зміни серцевої діяльності плода при довгостроково протікає загрозу переривання вагітності найчастіше проявляються на кардіотокограмме тривалими ділянками монотонного ритму, зменшенням кількості акцелерацій, появою ранніх і пізніх децелерацій.

  При переношуванні вагітності, изосерологической несумісності крові матері та плоду, цукровому діабеті частіше відзначається брадикардія або тахікардія. При наявності ЗВП плода виявлений патологічний тип КТГ, що характеризується появою різних за тривалістю децелерацій, мінімальними коливаннями базального ритму, не перевищують 1-5 уд /хв, а також зниженням частоти миттєвих осциляції.

  Виявлено деякі особливості КТГ при ураженні центральної нервової системи плода. Зниження варіабельності базального ритму в поєднанні з неглибокими варіабельними децелерації або тривалої брадикардією відзначені при аненцефалії.

  Синусоїдальний ритм, пізні децелерацій в поєднанні зі зниженням варіабельності базального ритму і вираженої брадикардією спостерігаються при важких аномаліях розвитку центральної нервової системи плода.
  © При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове